Kwaliteit

Herkomst van het gebruikte plantenmateriaal

De herkomst van de gebruikte aromatische plant vertelt ons belangrijke informatie over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de etherische olie.

 • Botanische definiëring
 • Chemotype
 • Het gebruikte plantendeel
 • Teeltwijze

Botanische definiëring

Een correcte botanische (Latijnse) naam – bestaande uit een geslachtsnaam en een soortnaam – geeft duidelijk aan uit welke plant de etherische olie is gewonnen en garandeert de therapeutische eigenschappen toegeschreven aan de etherische olie van de betreffende plant.
Bijvoorbeeld: Chamomilla matricaria (echte kamille) en Anthemis nobilis (Roomse kamille) zijn twee verschillende kamillesoorten met elk een unieke chemische samenstelling en aldus andere eigenschappen.
Een etiket dat geen botanische naam en bv. enkel ‘kamille’ vermeldt geeft ons onvoldoende informatie over de juiste afkomst en eigenschappen van de etherische olie en doet ons vermoeden dat het mogelijks om een synthetische olie gaat.

 Chemotype

Afhankelijk van de groeiplaats (breedtegraad en hoogte), de klimaatomstandigheden, de bodem, het aantal uren zon per dag en het tijdstip van oogsten kan de etherische olie van eenzelfde plantensoort andere concentraties vertonen in zijn biochemische samenstelling die ook een ander accent geven in de therapeutische eigenschappen van de olie. Deze verschillen in inhoudsstoffen worden aangeduid als het chemotype van de plant, wat de hoogst geconcentreerde vluchtige inhoudsstof aangeeft.
Zo kan bijvoorbeeld de etherische olie van Rosmarinus officinalis (rozemarijn) 3 verschillende types rozemarijn geven die naast een aantal gemeenschappelijke eigenschappen ook elk een eigen specifieke werking hebben:

 • Rozemarijn cineol werkt ondersteunend naar de luchtwegen toe
 • Rozemarijn verbenon heeft een stimulerende werking op de lever
 • Rozemarijn borneol (kamfer) heeft spierontspannende en bloedcirculatiebevorderende eigenschappen

Vandaar het belang om het betreffende chemotype te kennen.

Het gebruikte plantendeel

Ook het gebruikte plantendeel is bepalend voor de werking van de etherische olie en dient aldus ook op het etiket vermeld te worden.
Zo zal bijvoorbeeld de etherische olie gedestilleerd uit de wortel van de engelwortel een andere chemische samenstelling en daarmee ook andere eigenschappen hebben dan de etherische olie afkomstig van het engelwortelzaad.

Teeltwijze

Voor een zuivere kwaliteit van etherische oliën is het in eerste instantie van belang dat de gebruikte planten afkomstig zijn van een zorgzame teelt zonder gebruik van chemicaliën.
Oshadhi etherische oliën zijn afkomstig van planten die in het wild groeien of van gecontroleerde biologische of traditionele teelt.

Classificatie van OSHADHI etherische oliën

(zoals aangeduid op onze prijslijst en onze etiketten)

BIO GECERTIFICEERD

C.BIO :  bio gecertificeerd (Ecocert en Eco-control)
Afkomstig van gecontroleerde biologische teelt. Geen enkel gebruik van chemische meststoffen, herbiciden, pesticiden of fungiciden.
Een trage stoomdestillatie onder lage druk en zonder oververhitting waarborgt het maximum aan actieve ingrediënten en geurende componenten.

WC. BIO : in het wild gegroeid en bio gecertificeerd (Ecocert en Eco-control)
Deze etherische oliën zijn afkomstig van in het wild groeiende planten.
Een trage stoomdestillatie onder lage druk en zonder oververhitting waarborgt het maximum aan actieve ingrediënten en geurende componenten.

NIET BIO GECERTIFICEERD

De etherische oliën uit onderstaande twee categorieën zijn veelal afkomstig uit gebieden waar bio certificering niet gekend is of een te hoge kostprijs met zich meebrengt.
Het destillatieproces gebeurt heel vaak volgens oude familietradities, met veel zorg en liefde voor de planten en volgens de ware kunst van het destilleren.
Deze etherische oliën voldoen eveneens aan de hoge eisen die Oshadhi stelt wat betreft therapeutische werking en olfactorische kwaliteit.

WILD : deze etherische oliën zijn afkomstig van planten die groeien in hun natuurlijke habitat en geen onnatuurlijke invloeden ondergaan. Ze mogen daarom als een bio kwaliteit beschouwd worden. Deze oliën hebben doorgaans een hoge energetische waarde.

CONV. :  kwalitatief zorgvuldig geselecteerde etherische oliën zonder bio certificaat, veelal afkomstig van traditionele teelt. Ook deze oliën worden doorgaans gewonnen via een trage stoomdestillatie onder lage druk en zonder oververhitting.
Dankzij ons nauw persoonlijk contact met telers en destillateurs zijn we in staat hun werk te volgen en hebben we het vertrouwen dat de planten op een ecologische manier worden geteeld en de productie van hun etherische oliën volgens een professioneel proces verloopt. Bovendien bieden labotesten ons de garantie van een zuivere en therapeutisch hoogwaardige kwaliteit van deze etherische oliën.

Het Duitse moederbedrijf Ayus is een bio gecertificeerd bedrijf.

Opmerking:
Een biocertificaat kan ons het vertrouwen geven omtrent behaalde standaards inzake zuiverheid van de geteelde planten. Maar verder is een biolabel nog geen garantie voor een kwaliteitsvolle en zuivere etherische olie! Het zegt nl. niets over het tijdstip waarop de planten zijn geoogst, het verzekert niet dat de etherische olie afkomstig is van botanisch gewaarborgde planten en biedt geen garanties wat betreft het verloop van het destillatieproces. Wanneer bio geteelde planten onder hoge temperatuur en hoge druk worden gedestilleerd of wanneer – voor het behalen van een hoger rendement – de destillatie vroegtijdig wordt stopgezet, geeft dit geen kwaliteitsvolle etherische olie voor therapeutisch gebruik. Tot slot garandeert het biolabel ook niet dat de etherische olie 100% zuiver is in termen van ‘onversneden’, dwz niet verdund met goedkopere etherische oliën met gelijkaardige eigenschappen of met bio alcohol.
Alleen kwaliteitscontroles door een labo kunnen de zuiverheid van een etherische olie garanderen!
Bio of niet, een kwaliteitsvolle etherische olie is chemisch gedefinieerd, 100% integraal en 100% zuiver.

Oogst

Voor een kwaliteitsvolle etherische olie is het belangrijk dat de planten geoogst worden op het moment dat ze het rijkst zijn aan aromatische stoffen. Dit varieert afhankelijk van het weer, het tijdstip van de dag, het groeistadium van de plant, enz.
Bovendien is het voor sommige plantensoorten belangrijk om de verse planten onmiddellijk na de oogst te destilleren terwijl bij andere plantensoorten de concentratie aan inhoudsstoffen verhoogt wanneer de vers geoogste planten enige tijd hebben kunnen drogen. Zo dient bijvoorbeeld voor een goede lavendelolie de lavendel eerst 2 à 3 dagen op het veld te drogen.

Destillatiewijze/winningsproces

Naast de herkomst en de juiste oogsttijd van de gebruikte planten wordt de therapeutische en olfactorische kwaliteit van een etherische olie in zeer sterke mate bepaald door de manier van destilleren.
Oshadhi etherische oliën worden verkregen door een langzaam en voldoende lang volgehouden destillatieproces bij een lage temperatuur en onder lage druk. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de meest vluchtige moleculen maar ook de zwaardere, minder vluchtige moleculen uit de plant worden vrijgemaakt. Dit resulteert in een therapeutisch hoogwaardige etherische olie met een zeer ruim pallet aan actieve componenten.
Een op de plant afgestemde zorg tijdens de oogst en het destillatieproces levert eveneens een etherische olie met een hogere vibrationele trilling.

In geval van winning via een oplosmiddelextractie is het belangrijk dat het gebruik van bepaalde giftige oplosmiddelen wordt vermeden, dat men zich houdt aan de vereiste parameters voor warmte en dat alle oplosmiddelen maximaal uit het bekomen eindresultaat (absolue) verwijderd zijn.  Oshadhi absolues zijn verkregen door alcohol-extractie of hexaan-extractie.

Kwaliteitscontroles

Alle Oshadhi etherische oliën worden onderworpen aan uitgebreide labo-analyses en kwaliteitscontroles om 100% zuiverheid en de vereiste therapeutische concentraties aan actieve componenten te garanderen.
Testen die worden uitgevoerd zijn: optische rotatie, dichtheidsanalyse, refractie, gaschromatografie en – indien nodig –  massaspectrometrie.

Oshadhi etherische oliën worden gebotteld in violetblauwe glazen flesjes. De violetblauwe kleur beschermt de olie tegen de inwerking van uv-licht en versterkt de energetische lading van de etherische olie. De flesjes zijn voorzien van een kindvriendelijke sluiting.
Bulkvolumes worden verpakt in aluminium flessen.

Vanuit onze zorg voor de vitale kracht en energetische waarde van onze producten bottelen en labelen we voornamelijk handmatig. Zo hoeven we geen apparaten met hoge intensiteit te gebruiken en vermijden we contact met electromagnetische straling .

Elk Oshadhi etiket vermeldt de volgende informatie:

 • de toegepaste winningsmethode
 • de botanische naam van de plant
 • het eventuele chemotype
 • het gebruikte plantendeel
 • het land van herkomst
 • de teeltwijze
 • het lotnummer
 • de houdbaarheidsdatum